Projekty Unijne

Belka1

Tytuł projektu:
„Budowa wirtualnego środowiska Helpdesk wspierającego bieżące procesy przedsiębiorstwa”

Beneficjent:
RETCON Sp. z o.o.
ul. Kleszczowa 15A
02-485 Warszawa

Całkowita kwota projektu:
651 560,00 PLN

Kwota dofinansowania EFRR:
446 260,00 PLN

Okres realizacji projektu:
2013.12.01-2015.03.31

Projekt „Budowa wirtualnego środowiska Helpdesk wspierającego bieżące procesy przedsiębiorstwa” jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.2. Wspieranie Wdrożenia Elektronicznego Biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.