Weryfikacja kontrahenta na portalach – Rozwiązanie Retcon

Rozwiązanie do weryfikacji kontrahentów służy do weryfikacji aktywności podatników oraz umożliwia pobieranie danych z portali:
-MF
-GUS
-CEIDG
-VIES
-KRS

więcej